משלוח חינם עד הבית בקנייה מעל 500 ש"ח

תקנון האתר

כללי

 1. אתר זה הוקם על ידי בית העסק “ליטל אמור” והוא מופעל ומנוהל על ידו באופן בלעדי.
 2. התקנון ותנאי השימוש שיפורטו להלן יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל הדברות ו/או מחלוקת ו/או דיון בינך ובין בית העסק.
 3. כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי בית העסק שלא לעשות בו שימוש לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש הקבועים בתקנון זה.
 4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון בטרם תבצע כל שימוש ו/או רכישה באמצעות האתר. במידה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש ו/או רכישה באמצעות האתר.
 5. בביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר הנך מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה קראת תקנון זה בעיון ובקפידה, וכי הנך מאשר, מבין ומסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד האתר ו/או בית העסק ו/או הנהלת האתר ו/או בית העסק ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. באתר האינטרנט רשאי לעשות שימוש רק אדם מעל גיל 18 וכן שהינו כשיר לכך משפטית.
 7. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם, למען הסר ספק, כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

רכישת מוצרים

 1. באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים מבית היוצר “ליטל אמור”.
 2. האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים.
 3. לבית העסק הזכות ושיקול הדעת הבלעדי שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתו, נעשו, בניגוד לאמור בתקנון זה. יתרה מזאת, עומדת לבית העסק הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו כנגד מפרי זכויותיו.
 4. מוצרים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי “ליטל אמור” ובלבד שהם מצויים במלאי בית העסק במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט אזל תעשה בית העסק את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.
 5. בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידה והנך מוותר על כל דרישה ו/או טיעון ו/או תביעה בקשר לכך.
 6. “ליטל אמור” אינו אחראי לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה והוא שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור לעיל.
 7. התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. בית העסק עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני המוצרים שיסופקו בפועל אך עם זאת, ייתכנו אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה וכיוצ”ב.

ביצוע הזמנה באמצעות האתר

 1. על מנת לבצע הזמנה יש לבחור את הפריט, להזין פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, וכן מספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מילוי פרטים מלאים, עדכניים ונכונים על מנת שההזמנה תקלט במהירות וללא תקלות.
 2. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שמוצרים יגיעו לידך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 3. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והמוצר המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע.
 4. הזמנתך תאושר באמצעות מס’ אישור הזמנה אשר תגיע לכתובתך בתוך עשרה ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה או יישלח לך הודעה לנייד במידה ובחרתם באיסוף עצמי לאחר 5 ימי עסקים. הזמנה שלא אושרה כאמור, לא תחייב את בית העסק.

אספקת מוצרים

 1. בית העסק יבצע את משלוח המוצר בתוך עשרה ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה וקליטת התשלום ( אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המוצרים בפחות מעשרה ימים.)

היה ויחול עיכוב בהכנת ההזמנה ובמשלוח המוצר ידאג בית העסק לעדכן את המזמין באמצעות טלפון ו/או הודעת דואר אלקטרוני.

 1. המוצרים נשלחים באמצעות חברת שליחים ו/או על ידי איסוף עצמי מראשון לציון.
 1. בית העסק לא יהא אחראי לכל איחור באספקה ו/או אי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/אירועים שאינם בשליטתה ו/או בידיעתה כגון שביתות ו/או השבתות.
 2. בית העסק לא ישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון, אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי בית העסק להודיע על ביטול הרכישה, עולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח.

אמצעי התשלום באתר ומדיניות מחירים

 1. התשלום עבור רכישת מוצרים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. בית העסק לא יכבד כל אמצעי תשלום אחר.
 2. אם יתברר שכרטיס האשראי בו נעשה שימוש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, הנהלת האתר תיצור קשר עמך לשם השלמת העסקה או לצורך ביטולה.
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן, הן את מחירי המוצרים והן את תעריפי המשלוחים מעת לעת, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 4. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי).
 5. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, וכן לשנותם, בלא צורך ליתן כל הודעה מוקדמת.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים והקניין הרוחני, בכללותו, המופיע באתר האינטרנט של בית העסק, ובכל יישום, תוכנה, קובץ, סימן מסחר, עיצובי הבגדים, התיקים, בגדי הים מוצרי הטקסטיל ושאר האקססורי- הינם של בית העסק בלבד.
 2. אין להעתיק, לשכפל, לשעתק, לפרסם, להטמיע שינויים, להציג בפומבי, להפיץ בציבור, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והמוצרים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בית העסק בכתב ומראש.
 3. שמו של בית העסק וסימני המסחר של בית העסק, הינם קניינו הבלעדי. במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

שמירת פרטיות

 1. בית העסק מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של לקחותיו, אלא על מנת לאפשר ביצוע הזמנה, על כל שלביה.
 2. פרטיו האישיים של הלקוח, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין אחר.
 3. בית העסק נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות המידע. כאשר מועברים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) הם מוגנים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה, אולם במקרים של כוח עליון בית העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שעלול להיגרם לך ו/או למי מטעמך.
 4. בית העסק ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהא חייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים בגין פעולות שביצעת , כלקוח, באתר בית העסק.

זמינות בית העסק

 1. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”, בין אם מחמת כוח עליון ובין אם מחמת עודף כניסות/הזמנות/עומס על המערכת.
 2. הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
 3. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות כאמור לעיל או הפסקות בשירות, כאמור לעיל.

הגבלת אחריות

 1. על בית העסק “ליטל אמור” לא תחול שום אחריות במישרין ו\או בעקיפין, ו\או מי מבעלי מניותיהם, ו\או מנהלי בית העסק ו\או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ”ט- 1999, דירקטורים, עובדים ו\או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר,עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי , מיוחד או תוצאתי , או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה , דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ,אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו\או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי אספקה של שירותים כולל מידע ,מלל, גרפיקה, תמונות, ובכל מידע, מלל , גרפיקה , תמונות, ובכל מידע, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו\או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, ו\או בכלל.

סמכות שיפוט

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

×
×

עגלת קניות

התחילי צאט
1
צריכה עזרה?
היי, הגעתם לאתר של Little Amore, לכל שאלה אנחנו זמינים בווצאפ